صفحه کابینت آلما و کرم آلمانی

  قیمت روز ، تماس بگیرید

  44237640 - 026

  نام صفحه کابینت: آلمانگار / Alma Negar
  ضخامت صفحه کابینت: 30-70 میلیمتر
  عرض صفحه کابینت:20 سانتیمتر الی 120 سانتیمتر
  طول صفحه کابینت: 410 سانتیمتر و360 سانتیمتر